Nyheder

15. oktober 2021

Selvstændige skal betale til barselsfond

Den seneste måned er der hos tusindvis af selvstændige tikket en opkrævning på 1.225 kroner ind i deres e-Boks. Opkrævningen kommer fra barselsordningen Barsel.dk – en ordning, som de selvstændige pr. januar 2021 er blevet en del af.

Indlemmelsen af de selvstændige i Barsel.dk – som er en del af finansloven – betyder, at selvstændige nu har mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk – udover barselsdagpenge. Kompensationen svarer til det beløb, som også private arbejdsgivere kan få udbetalt fra Barsel.dk, når de udbetaler løn til deres ansatte på barsel.

Finansieringen af kompensation til de selvstændige sker via pligtige bidrag, som alle selvstændige med en årsindtægt højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kroner i 2021) skal betale til barselsfonden én gang om året.

Bidragssatsen, som fastsættes i loven, lyder ved første indbetalingspligt i oktober 2021 på 1.225 kroner.

Årsopgørelsen bruges til beregning
Hvert år forud for opkrævningen vurderer Barsel.dk ud fra den selvstændiges årsopgørelse, om der skal betales bidrag. Det er resultatet fra årsopgørelsen for seneste, afsluttede indkomstår, der danner grundlag for vurderingen. Hvis Barsel.dk vurderer, at der skal betales bidrag, sendes en opkrævning i oktober.

Bidraget skal regnes med i det skattepligtige resultat, og der er derfor fradrag for bidrag til Barsel.dk.

Betalingen af bidrag er dog ikke ensbetydende med, at den selvstændige automatisk er berettiget til udbetaling af kompensation fra Barsel.dk. Årsindtægten har betydning for, hvor meget der kan opnås i kompensation fra Barsel.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228