Nyheder

8. marts 2021

Brænding som våben mod ukrudt

Af økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen, Patriotisk Selskab

Ukrudtsbrænding har i mange år været et kendt og udbredt værktøj mod ukrudt i grøntsagsproduktionen, og flere er nu også begyndt at anvende brænding i såvel økologiske som konventionelle afgrøder.

Det kan fx være en idé at anvende ukrudtsbrænding, hvis behovet for ukrudtsbekæmpelse stiger.

Der er i de senere år sket en udvikling af teknikken til ukrudtsbrænding. Herunder fokuserer vi på to typer brænding: Fuldbrænding og rækkebrænding (også kaldet præcisionsbrænding) af synligt ukrudt.

Sådan gør du
Når du anvender ukrudtsbrænding, skal du blot svitse/blanchere ukrudtet uden at brænde det helt væk. Når ukrudtsplanten varmes op, sprænger cellerne indefra, og planten visner og dør i løbet af få dage.

Effekten er størst på små planter med et lille rodnet. Større planter med et veletableret rodnet vil blot få et vissent udtryk på de synlige blade og skyde frem på ny. Her kan flere behandlinger med 2-3 ugers mellemrum være aktuelt for at opnå en effekt.

Sådan opnår du den bedste effekt
For at opnå en god effekt ved fuldbrænding såvel som præcisionsbrænding er der flere parametre, der skal være opfyldt:

  • Det er vigtigt, at der er en konstant og ensartet temperatur i brændingskassen. Temperaturen i kassen kan blive påvirket af ustabile gasdysser og vind. Derfor er brænding i helt stille vejr at fortrække, så flammen i kassen ikke forstyrres af vindpust.
  • Fremkørselshastigheden bør ikke være mere end 1,5-3 km/t. Du kan fastsætte hastigheden efter, hvor du bedst opnår den ønskede svidning af ukrudtet, dvs. en svidning, uden at hele bladet brændes væk. Du kan kontrollere, om planten har fået nok varme, ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk på bladet efter dine fingre, har bladet fået varme nok.
  • Brænding af synligt ukrudt er mest effektivt, når der er en stor saftspænding i planten – derfor er svidning på dug- eller regnfugtige planter at fortrække.

 

Om præcisionsbrænding
Med præcisionsbrænding kan du brænde på et specifikt område mellem rækkerne, eller du kan foretage såkaldt ”blind-brænding” i rækkerne, før afgrøden spirer frem over jordoverfladen.

Sidstnævnte anvendes især i økologisk planteavl, når der dyrkes havefrø, grøntsager samt sukker- og foderroer. Behandlingen bør udføres, når ukrudtet er synligt i jordoverfladen, og du kan se de første små kimblade.

For at få så meget ukrudt med som muligt efterstræber nogen at foretage brændingen, når de første 2-5 procent planter af hovedafgrøden er spiret frem. Med denne strategi accepterer du dog, at hovedafgrødeplanterne også brændes væk.

Det kan visse afgrøder godt tåle, fx majs. Her giver en behandling i selve rækken god mening, da du på den måde får bekæmpet en del af ukrudtet imellem majsplanterne.

På billedet herunder kan du se en blindbrænding af sukkerroer, der brændes i rækken, før roerne er fremspiret:

 

Herunder kan du se et eksempel på, at en blindbrænding i rækken har haft god effekt. De sorte pile markerer roerækken:

 

Om fuldbrænding
Fuldbrænding anvendes typisk i grøntsagsbede eller på arealer, hvor der ikke er andre muligheder end at brænde afgrøden på det fulde areal.

Fuldbrænding er bl.a. blevet forsøgt i konventionel græsfrøproduktion mod problemukrudt og fremmede græsser, der ikke kunne sprøjtes væk. Patriotisk Selskab er i øjeblikket involveret i et forsøg med fuldbrænding i Engrapgræs til bekæmpelse af væselhale – i stedet for at bruge Reglone. Resultatet af forsøget kendes ikke fuldt ud endnu, og indtil der foreligger mere sikre data, bør du være varsom med brænding af græsfrø.

Herunder kan du se et billede af forsøget:

 

Fordele og ulemper ved ukrudtsbrænding
Økonomien i ukrudtsbrænding er meget forskellig, alt efter om du vælger fuldbrænding eller præcisionsbrænding.

Prisen på ren gas varierer, men hvis du budgetterer med en pris på 7–9 kr. pr. liter gas, er det ikke helt urealistisk. Du skal dog huske, at der tillægges diverse afgifter til prisen. Ved fuldbrænding ligger gasforbruget typisk på 80-120 liter pr. ha, så det er en bekostelig affære. Ved præcisionsbrænding er gasforbruget meget lavere, nemlig på omkring 15-20 liter pr. ha.

Du bør altså regne grundigt på, om ukrudtsbrænding er en god mulighed for dig. Tag bl.a. følgende fordele og ulemper med i dine overvejelser:

Fordele:

  • Brænding er et godt alternativ i økologien til hakke-/håndlugning.
  • Brænding har en god effekt på småt frøukrudt.
  • Behandlingerne kan gentages uden begrænsning.

 

Ulemper:

  • Ukrudtsbrænding kræver investering i teknik og maskiner, og kapaciteten er lav.
  • Vejr- og vindfølsomhed.
  • Ukrudtsbrænding er CO2-belastende.
  • Effekten på rodukrudt er dårlig.

 

Spørgsmål
Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig gerne i gang med ukrudtsbrænding – kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228