Nyheder

17. marts 2021

Fagligt forum for professionelle økologiske planteavlere

Savner du sparring med andre økologiske planteavlere? Så er vi hos Patriotisk Selskab i gang med at opstarte en netværksgruppe for professionelle økologiske planteavlere.

Dette sker i samarbejde med Syddansk Økologi, som vi fra 2021 er blevet medejer af.

Hvem, hvad, hvor?
Netværksgruppen henvender sig til landmænd, driftsledere og andre ansatte, der arbejder med økologisk planteavl og har økologiske salgsafgrøder som den primære dyrkningsflade.

Du får i netværksgruppen mulighed for at dele og tilegne dig ny viden – og ikke mindst finde inspiration til, hvordan du kan videreudvikle og optimere din bedrift.

Møderne vil foregå hos netværksgruppens deltagere på skift, så I får mulighed for at se hinandens bedrifter. Der bliver fire møder om året: To i foråret, ét i efteråret – og et enkelt om vinteren hos Patriotisk Selskab i Odense. Hvert møde varer tre timer.

Til møderne vil der blive taget aktuelle faglige emner op, baseret på værtsbedriften for det pågældende møde. Herudover vil der hver gang være rig mulighed for diskussion og erfaringsudveksling.

Afholdelsen af møderne – herunder fastsættelse af program, dato m.v. – vil blive varetaget af konsulenter fra Patriotisk Selskab og Syddansk Økologi.

Pris, geografi m.v.
For at deltage i netværksgruppen skal din bedrift ligge på Fyn, på Sjælland, i Midtjylland, i Sydjylland eller på Als.

Deltagelse i netværksgruppen koster 6.000 kr. om året pr. bedrift.

Der er plads til 5-10 deltagere i gruppen.

Det første møde forventes at blive i foråret 2021 – alt efter hvad corona-restriktionerne tillader.

Disse emner vil blive taget op i netværksgruppen i 2021

  • Bælgsæd – fremtidens proteinafgrøder
  • Nye gødskningsregler fra 2022
  • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkedyrkning
  • Afgrødevalg og etablering
  • Efterafgrøder, arter og etablering
  • Ukrudtsstrategier
  • Tilskudsmuligheder for økologiske planteavlere
  • Special- og højværdiafgrøder efter gruppens ønske

 

Interesseret?
Ønsker du at tilmelde dig netværksgruppen eller høre mere?

Så kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen eller økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen.

Tilmelding til netværksgruppen skal ske senest torsdag den 1. april 2021.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228