Nyheder

8. marts 2021

Forhøjede skattemæssige afskrivninger

Der er blevet fremsat lovforslag om en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning samt et investeringsvindue i form af en midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nyinvesteringer. Dette sker som en del af den grønne skattereform, som Folketinget indgik aftale om sidste år.

Lovforslaget giver mulighed for at:

 • afskrive på 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler anskaffet fra den 23. november 2020 til udgangen af 2022.
 • straksafskrive indkøbte småaktiver med en anskaffelsespris på op til 30.000 kr. mod 14.100 kr. i 2020, hvis aktivet er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

 

Det midlertidige investeringsvindue: Disse driftsmidler er omfattet
I stedet for en almindelig saldoafskrivning, åbner lovforslaget op for, at du kan afskrive aktivet på en særskilt saldo, hvorved du opnår et tillæg på 16 % af anskaffelsessummen.

Det betyder, at 116 % af anskaffelsessummen kan afskrives med op til 25 % om året.

For at være omfattet er det en betingelse, at:

 • Driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.
 • Driftsmidlet er fabriksnyt – det vil sige, at det aldrig tidligere har indgået i en igangværende virksomhed.
 • Driftsmidlet ikke er et skib eller en personbil.
 • Driftsmidlet ikke kan drives med fossile brændsler, medmindre der er tale om et køretøj, som skal forsynes med en nummerplade (personbiler undtaget).
  Bemærk, at køretøjet skal forsynes med en nummerplade inden udgangen af det indkomstår, hvor køretøjet er anskaffet, eller senest tre måneder efter anskaffelsen.

 

Følgende driftsmidler er bl.a. omfattet:

 • Uden motor: Markmaskiner, staldinventar og vindmøller/solceller på op til 1 MW.
 • Med motor: Maskiner, som ikke drives på fossile brændsler, men via ekstern energiforsyning, fx motorsav eller stampemaskine.
 • Køretøjer: Køretøjer med nummerplader bortset fra personbiler – fx varebiler og visse traktorer.

 

Straksafskrivning: Sådan fungerer det
Forhøjelsen af beløbet for straksafskrivningen til 30.000 kr., som gælder for aktiver, der erhverves den 23. november 2020 eller senere, er permanent.

Vælger du at straksafskrive et aktiv, vil dette aktiv til gengæld ikke tilgå driftsmiddelsaldoen.

Vær opmærksom på, at hvis aktivet indgår i et samlesæt; altså hvis en række aktiver er bestemt til at fungere samlet, så gælder beløbsgrænsen for straksafskrivning den samlede anskaffelsespris for de pågældende aktiver.

Spørgsmål
Lovforslaget er på dagsordenen til første behandling midt i marts.

I visse tilfælde bør du derfor overveje, om det kan være en fordel at afvente lovforslagets endelige vedtagelse, inden du selvangiver.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan udnytte mulighederne for ekstra fradrag? Så er du velkommen til at kontakte din skattekonsulent eller chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228