Nyheder

3. juni 2021

Ansatte uden for EU: Ny lovgivning om husleje

Hidtil har det været fast praksis hos mange arbejdsgivere, at huslejen fra udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre blev trukket på lønsedlen, inden lønnen blev udbetalt.

Den procedure er ikke længere tilladt.

I henhold til ny lovgivning skal udenlandske praktikanter, driftsledere og fodermestre fremover have udbetalt hele deres løn til en dansk konto.

Det betyder i praksis, at arbejdsgiveren ikke længere må trække huslejen på lønsedlen efter skat.

Huslejen skal opkræves efter lønudbetaling. Dvs. hele lønnen skal udbetales, og efterfølgende skal arbejdsgiver opkræve husleje og evt. kostpenge.

Den nye lovændring betyder også, at der bliver givet afslag på opholdstilladelse, hvis det anføres i kontrakterne, at der trækkes husleje på lønsedlen efter skat. Reglerne gælder også eventuelle madordninger, hvor der trækkes et beløb efter skat.

I verserende sager kan det derfor være nødvendigt at lave et tillæg til kontrakten.

Baggrund for den ændrede lovgivning
Regeringen ønsker, at udenlandske arbejdstagere, der udfører arbejde i Danmark, skal have deres løn udbetalt her i landet. For at sikre, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan vurdere, om en tilbudt løn og ansættelsesvilkår er sædvanlig, ønsker regeringen, at der kun indgår oplysning om aflønning, som reelt udgør kontantløn, dvs. løn som udbetales i form af lønkroner.

I opgørelsen af lønnen kan ikke medregnes værdien af fx kost, logi, diæter, fri bil, fri telefoni, internet, naturalier, abonnementer eller andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren.

Reglerne omfatter opholdstilladelser efter udlændingeloven, altså medarbejdere uden for EU, herunder bl.a. fodermestre, praktikanter og personer under beløbsordningen.

Har du brug for rådgivning vedr. de nye regler, så kontakt lønrådgiver Tina Christiansen eller juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228