Nyheder

18. januar 2022

Fejl i husdyrgodkendelse.dk kan give ret til erstatning

Fejl i it-systemet husdyrgodkendelse.dk betyder, at der måske kan være beregnet en forkert ammoniakdeposition i din husdyrgodkendelse – og at du hermed kan få erstatning.

Fejlene har været i systemet siden 2011 og er ifølge Miljøstyrelsen nu rettet.

Fejlene vedrører korrektion for vindretning, hvor husdyrbruget ligger i retningen 345-360 grader fra naturområdet, samt ruhed, dvs. hvor meget ammoniak der afsættes på forskellige typer overflader.

Hvornår kan du få erstatning?
Miljøstyrelsen har i et notat anført, at det må afgøres konkret fra sag til sag, om der er erstatningskrav. De tager hverken afstand fra erstatningsmuligheden eller erkender noget ansvar.

Du kan have krav på erstatning, uanset om du har modtaget en afgørelse, der er for lempelig eller for restriktiv.

I sager med for lempelige afgørelser kan erstatningskravet komme til at bestå i omkostningerne til nedrivning som følge af udledningen af for meget ammoniak, samt til det fremtidige indtægtstab efter nedrivningen. Dog er et påbud om nedrivning ifølge Miljøstyrelsen ikke særlig sandsynligt, da Miljøstyrelsen er en såkaldt begunstigende forvaltningsakt, som du som ansøger helt berettiget har haft tillid til og indrettet dig efter.

I sager med for restriktive afgørelser kan erstatningskravet komme til at bestå af indtægtstabet i den periode, hvor en bygning kunne have været i drift – forudsat at den uden fejlen nu vil kunne opføres.

Undgå at dit erstatningskrav forældes
Hvis du tror, du kan have krav på erstatning, skal du lige nu forsøge at undgå, at dit erstatningskrav forældes.

Der er to forældelsesfrister, der løber samtidigt og parallelt, men fra forskellige tidspunkter:

  • En forældelsesfrist på 10 år, fra fejlen i it-systemet blev opdaget. Det blev den i 2017 ifølge Miljøstyrelsens notat.
  • En forældelsesfrist på 3 år, som løber fra det tidspunkt, hvor ansøger blev bekendt med fejlen og de mulige konsekvenser – eller burde have været bekendt hermed.

Forældelsen kan udskydes indtil videre eller indtil et aftalt tidspunkt, såfremt Miljøstyrelsen underskriver en erklæring herom. Hvis forældelsesfristen allerede er overskredet, er sådan en erklæring dog ikke en mulighed.

Spørgsmål
Mener du, at du kan have et erstatningskrav? Og har du brug for rådgivning om dine muligheder og det videre forløb? Så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228