Nyheder

14. januar 2022

Netværksgruppe for økologiske planteavlere

Vil du gerne være en endnu dygtigere økologisk planteavler? Savner du faglig sparring med andre i samme båd, og kunne du tænke dig input til planteavlen fra nogle af landets førende rådgivere og eksperter på området? Så tilmeld dig Patriotisk Selskabs og Syddansk Økologis nye netværksgruppe, hvor du kan tilegne dig den nyeste viden og blive klogere på, hvordan du løfter din økologiske planteavl til næste niveau.

Patriotisk Selskab er sammen med Syddansk Økologi i gang med at opstarte en netværksgruppe for professionelle økologiske planteavlere. Vil du være med?

Hvem, hvad, hvor?
Netværksgruppen henvender sig til landmænd, driftsledere og andre ansatte, der arbejder med økologisk planteavl og har økologiske salgsafgrøder som den primære dyrkningsflade.

Ved at deltage i netværksgruppen kan du dele og tilegne dig ny viden om økologisk planteavl – og ikke mindst finde inspiration til, hvordan du kan videreudvikle og optimere din bedrift.

Møderne vil foregå hos netværksgruppens deltagere på skift, så I får mulighed for at se hinandens bedrifter.

Der bliver fire møder om året: To i foråret, ét i efteråret – og et enkelt om vinteren hos Patriotisk Selskab i Odense. Hvert møde varer tre timer.

Til møderne vil der blive taget aktuelle faglige emner op, baseret på værtsbedriften for det pågældende møde. Herudover vil der være et fagligt oplæg til hvert møde fra en relevant indlægsholder, som vil danne basis for den efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling.

Der vil desuden blive arrangeret en faglig éndags-udlandstur til en særligt spændende økologisk bedrift eller virksomhed.

Afholdelsen af møderne – herunder fastsættelse af program, dato m.v. – vil blive varetaget af konsulenter fra Patriotisk Selskab og Syddansk Økologi.

Disse emner vil blive taget op i netværksgruppen i 2022

  • Bælgsæd – fremtidens proteinafgrøder
  • Nye gødskningsregler fra august 2022
  • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkedyrkning
  • Afgrødevalg og etablering
  • Efterafgrøder, arter og etablering
  • Ukrudtsstrategier
  • Kulstof
  • Special- og højværdiafgrøder efter gruppens ønske – eller andre emner, som deltagerne gerne vil være klogere på

Pris m.v.
Deltagelse i netværksgruppen koster 6.000 kr. om året pr. bedrift.

Der er plads til 5-10 deltagere i gruppen.

Det første møde bliver i foråret 2022.

Interesseret?
Ønsker du at tilmelde dig netværksgruppen eller høre mere?

Så kontakt økologikonsulent Anders Holm Rasmussen eller økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228