03
Jan
Tilskud på 40 % til miljø- og klimateknologi

Fra midten af maj kan du søge om 40 % tilskud til række enkeltstående miljø- og klimateknologier, som har en dokumenteret effekt.

Tilskudsordningen henvender sig både til planteavlere, kartoffelavlere, gartnerier, svineproducenter, kvægproducenter og æg-/fjerkræproducenter.

I 2022 er der sat 244 millioner af. Indsatsområderne er at:

  • Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra svinestalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra kvægstalde
  • Reducere ammoniakudledningen fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
  • Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde
  • Reducere pesticidforbruget i planteavl
  • Reducere pesticidforbruget ved vækststandsning af kartofler
  • Reducere pesticidforbruget i gartneri
  • Reducere energiforbruget i gartneri
  • Reducere næringsstofforbruget i gartneri

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.