Nyheder

27. januar 2022

Jordprøveudtagning: Optimér din planteavl

Optimér jordbundstallene og få mest mulig ud af din planteavl. Med en jordprøveudtagning og en standardanalysepakke får du et godt grundlag for at forbedre planteavlen.

Overordnet set har økonomien i planteavlen været fornuftig de seneste år, og det bør udnyttes til at optimere jordbundstallene og lappe eventuelle huller for tidligere tiders besparelser.

For at dette ikke sker i blinde, anbefaler vi, at du får udtaget jordprøver ca. hvert femte år. En standardanalysepakke indeholder reaktions-, fosfor-, kali- og magnesiumtal, som er de væsentlige parametre. Foruden disse kan der analyseres for andre næringsstoffer, hvis der er mistanke om særlige forhold, eksempelvis i pletter med dårlig vækst.

Har din jord forringede dyrkningsegenskaber?
Herudover tilbyder vi analyse af jordprøver for indhold af ler og organisk kulstof, så du får information om jordens ”Dexter ratio”. Dexter ratio viser, hvor jordens dyrkningsegenskaber er forringede – dvs., hvor der er øget risiko for slemning, hvor det er svært at lave ordentligt såbed osv. – og hvor galt det står til.

En Dexter ratio på 10 markerer en gradvis overgang fra jord med gode dyrkningsegenskaber til jord med forringede dyrkningsegenskaber. I praksis bruges Dexter ratio til at få et overblik over, hvor tæt jorden er på at have forringede dyrkningsegenskaber, eller – hvis den allerede har forringede dyrkningsegenskaber – hvor alvorligt det er, og hvor lang tid der vil gå, før de gode dyrkningsegenskaber er tilbage.

Kort sagt: Dexter ratio er på lerjorde et redskab til at vurdere, om det kan gå at fjerne halm og tære på jordens indhold af organisk materiale, eller om der skal tilføres mere organisk materiale ved at snitte halm, tilføre organisk gødning eller øge andelen af frøgræs og efterafgrøder.

Gratis Dexter ratio-jordprøve for hver 10. standardjordprøve
For hver 10. standardjordprøve udtager vi gratis én Dexter-jordprøve. Det eneste krav er, at du som minimum får udtaget jordprøver på 200 ha, så der er en vis variation i prøverne. Ønskes flere Dexter-analyser eller Dexter-analyser ved udtagning af mindre end 200 ha, betales der ekstra herfor.

Dexter ratio udtages positionsbestemt med GPS i en plet på cirka fem meter i diameter, hvilket betyder, at man ved næste jordprøveudtagning kan genfinde stedet og analysere, hvordan Dexter ratioen har ændret sig siden sidst. Derved får du et indblik i, hvordan den nuværende drift påvirker jordens dyrkningsegenskaber.

Spørgsmål
Kunne du tænke dig at få udtaget jordprøver? Kontakt planteavlskonsulent Morten Holmgaard.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228