Nyheder

5. januar 2022

Mangler din virksomhed landbrugsstøtten for 2021?

Hos Patriotisk Selskab er vi blevet bekendt med, at der kan være lange udsigter til, at din virksomhed får udbetalt landbrugsstøtten for 2021 – læs mere i denne nyhed fra Landbrugsstyrelsen:

Ny kontrol skal sikre korrekt forvaltning af landbrugsstøtten, udsendt 21. december 2021

Der kan komme flere kontroller, men i øjeblikket er der tale om 155. Kontrollerne omhandler støtte til unge landbrugere eller støtte til virksomheder, hvor der er flere CVR-numre på samme adresse.

Kontrollen sker for at undersøge, om virksomheden eller den unge landbruger har opnået uretmæssige fordele. Det kan være sket ved at ansøge om tilskud fra et eller flere forskellige CVR-numre, for herved at omgå støttelofter eller begrænse virkninger af administrative sanktioner.

Det er fortrinsvis større bedrifter, som er berørt af den manglende udbetaling, da det typisk er dem, som har flere CVR-numre.

Landbrugsstyrelsen forventer at kunne være færdige med sagsbehandlingen senest den 30. juni 2022, hvor der er frist for udbetaling af støtte.

En sagsbehandlingstid, som set med Patriotisk Selskabs øjne er urimeligt lang.

Er din virksomhed en af de 155 sager, vil I i løbet af de kommende uger modtage et høringsbrev i jeres ”Tast Selv”-indbakke, hvor der anmodes om yderligere oplysninger. Oplysningerne vil afhænge af sagstype, men kan fx være selvstændige regnskaber/interne regnskaber og øvrige dokumenter.

Der kan dog rejses tvivl om, hvorvidt Landbrugsstyrelsen har juridisk ret til at anmode om interne regnskaber.

Landbrugsstyrelsen mener IKKE, at de har mulighed for at forkorte sagsbehandlingen i enkeltsager. Det kan dog være en fordel at forberede høringsmateriale, som dokumenterer selskabs- og ejerstrukturen på ejendommen, så det kan indsendes, så snart høringsbrevet modtages.

Hvis bank eller kreditforening har spørgsmål
Hvis bank eller kreditforening har spørgsmål til den forsinkede udbetaling, vil Landbrugsstyrelsen udstede et bankbrev, der dokumenterer, at der er en udbetaling i vente. Brevet kan rekvireres ved at sende en mail til postkassen arealtilskud@lbst.dk. Ved henvendelse skal det anføres, at det vedrører grundbetaling, og så skal man altid angive det CVR-nummer, sagen drejer sig om.

Spørgsmål
Hos Patriotisk Selskab vil det være planteavlsmedarbejder Erik Willadsen, som tager sig af enkeltsager – kontakt ham på erw@patriotisk.dk eller 6315 5441. Det vil også være Erik Willadsen, som hjælper med at indsamle og indsende høringsmateriale, så snart høringsbrevet lander i din virksomheds ”TastSelv”-indbakke. Tjek din post her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228