15
Sep
Nu kan du søge om tilskud til sløjfning af brønde og boringer

Har du en spøgelsesbrønd eller en nedlagt boring på din grund, kan du nu søge om tilskud til at få den lukket forsvarligt.

Indtil den 14. oktober 2022 kan bl.a. private lodsejere søge om tilskud til at sløjfe ubenyttede brønde og boringer for at beskytte grundvandet mod sprøjtemidler og andre forurenede stoffer, som kan sive ned gennem jorden. Tilskudsordningen gælder også for brønde og boringer, som ikke er blevet lukket forsvarligt.

Puljen, som er finansieret af Drikkevandsfonden, lyder i år på to millioner kroner og kan ansøges gennem Miljøstyrelsen her.

Tilskud uddeles efter først-til-mølle-princippet
For at blive taget i betragtning til at modtage tilskud er det en betingelse, at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller i et område med særlige drikkevandsinteresser. Er du i tvivl om, hvorvidt din brønd eller boring ligger inden for et af disse områder, kan du se det ved at tilgå puljens MiljøGIS. Det kan du læse mere om i Miljøstyrelsens vejledning her.

De ansøgninger, som opfylder dette krav, vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet. Med andre ord uddeles tilskuddet efter først-til-mølle-princippet.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller virksomhedsrådgiver Carsten Hansen. De sidder alle i vores BNBO-gruppe.