Nyheder

1. september 2022

Optimér kvælstoftildelingen i vinterrapsen til foråret

Af planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen, Patriotisk Selskab

Hvor meget kvælstof skal du give din vinterraps til foråret?

En unødig høj kvælstoftildeling på en kraftig efterårsudviklet afgrøde giver for meget biomasse, der hindrer fotosyntesen i de nedre skulper og blade.

For at bestemme kvælstofbehovet i foråret, er det essentielt at undersøge og følge afgrødens status i efteråret. Det gøres ved:

  • Biomasseklip i det sene efterår
  • Anvendelse af modelberegninger til at ramme kvælstofbehovet i foråret bedst muligt
  • Kendskab til markens potentiale samt mineraliseringen i jorden

På den måde kan du optimere kvælstoftildelingen, så kvælstofoptaget maksimeres i skulper og frø, i stedet for at du gødsker til biomasse og dermed risikerer lejesæd.

Sammenligning af fire gødningsmodeller: Mindre kvælstof påvirker ikke udbyttet
Patriotisk Selskab har gennem 4 år testet fire forskellige gødningsmodeller fra hhv. England, Tyskland, Sverige og Danmark. Alle modeller inddrager afgrødens biomasse, men er ellers forskellige i strategien og de faktorer, som inddrages i modelberegningen.

Det gennemsnitlige udbytte er i vores forsøg ens for de fire modeller (49 hkg/ha). Det er opnået med en gennemsnitlig forårstildeling mellem 90-160 kg N.

Den svenske model har konsekvent behovsbestemt lavere end de andre modeller, uden at det afspejles negativt i udbyttetallene. Når biomassen i det sene efterår er omkring 2,5 – 3 kg, så har en forårstildeling på 75 -130 kg N været tilpas.

Timingen for tildelingen har også effekt. Den engelske model gav i høstår 2022 1,5-2 hkg mere end de andre modeller ved en todeling i foråret med hhv. 51 kg N (24 marts) og 60 kg N (27 april).

Afgrøden skal gerne have optaget det meste kvælstof inden blomstring, og ved forventning om et højt udbytte kan den sidste kvælstof gives ved gul knop. Vinterrapsen kan optage 3 kg N pr. ha pr. dag frem til blomstring, så en splittildeling i foråret er specielt fornuftig ved et stort forårsbehov og højt udbyttepotentiale.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228