Nyheder

6. september 2022

Sidste pulje for Økologisk investeringsstøtte åbner i december

Den 15. december 2022 åbner Landbrugsstyrelsen sidste ansøgningsrunde for ordningen Økologisk investeringsstøtte. Her kan økologer og landbrugere, der netop har søgt økologisk autorisation, søge om tilskud til nye investeringer, som fremmer produktiviteten på deres bedrifter.

Vi har været ordningens bekendtgørelse igennem og opremser nedenfor de teknologier, der lige nu står til at blive tilskudsberettigede.

Gode muligheder for at få støtte
Den samlede pulje er på 140 millioner kroner, og Landbrugsstyrelsen bekendtgør selv, at der er ”rigtig gode muligheder for at opnå tilsagn om tilskud.”

Puljen fordeles mellem sektorerne planteavl (53 mio. kr.), svin (8 mio. kr), æg og fjerkræ (34 mio. kr.), kvæg (34 mio. kr.), får og geder (1 mio. kr.) samt frugt, bær og grønt (10 mio. kr.).

Tilskud til alt fra lugerobotter til mobile stalde
Ordningen er p.t. i høring, så det er ikke endelig afgjort, hvilke teknologier der bliver tilskudsberettigede. Men som det ser ud nu, kan man forvente at kunne få støtte til teknologierne, oplistet herunder.

Planteavl

 • Radrenser til ukrudtsbekæmpelse
 • Lugerobot
 • Redskab til fritlægning af udløbere af rodukrudt
 • Kompostvender
 • Autostyring af redskab til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med GPS eller kameraer
 • Justering af lufttryk i traktordæk under kørsel
 • Strigle eller harve til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Stjernerullerenser til kamdyrkningssystemer
 • Høst med ribbe-/plukkebord
 • Tørresilo til afgrøder med højt vandindhold
 • Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse

Svin

 • Udstyr til indhegning
 • Halmstrøelsesmaskine til hytter og stalde
 • Moderne farehytte
 • Afskalningsanlæg
 • Strøelsesanlæg
 • Frostfri drikkevandsforsyning
 • Sensorovervågning af temperatur og luftfugtighed i lagre
 • Fodertrug eller -krybbe, der reducerer foderspild
 • Mobil slagtesvinestald

Æg- og fjerkræ

 • Rovdyrsikret hegn til hønsestalde og kyllingestalde
 • Opvarmning af slagtekyllingestalde med varmerør og regulerbar cirkulationspumpe
 • Afskalningsanlæg til hønsestalde og kyllingestalde
 • Etageopdrætssystem i hønnikestalde
 • Gødningsbånd til hyppig udmugning i hønsestald med etagesystem
 • Hængebanesystem til grovfoder til hønsestalde og kyllingestalde med foderblander eller påslag
 • Mobile huse til ænder, høns eller kyllinger
 • Sensorovervågning af temperatur og luftfugtighed i lagre
 • Varmeveksler til forbedring af staldklima og reduktion af varmeudgifter
 • Lavenergiventilation i slagtekyllingestalde, opdrætsstalde (hønniker) eller stalde til æglæggende høns

Kvæg

 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
 • Selektionsudstyr i tilknytning til malkerobot
 • Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Etablering af drivvej
 • Mælketaxa og pasteuriseringsudstyr
 • Robotudmugning
 • Udstyr til management af fodring og optimering af køernes ydelse
 • Mobilt kalveskjul
 • Bugseret eller bagmonteret strømaskine
 • Selvkørende strømaskine
 • System til råmælkshåndtering
 • Transport af kreaturer med mobil fangfold
 • Udfodring af frisk græs i stalden
 • Udstyr til indhegning
 • Afskalningsanlæg
 • Stationær eller bugseret fuldfoderblandeanlæg
 • Sandvasker
 • Mobil foderhæk

Får og geder

 • Udstyr til indhegning
 • Mobil foderhæk
 • Mobilt lammeskjul
 • Transport af får/geder med mobil fangfold
 • Bugseret eller bagmonteret strømaskine
 • Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Flytbart hegnsystem til midlertidig afgræsning

Frugt, bær og grønt

 • Lagringskasse til CA-lagring
 • Markiser (regnslag) til beskyttelse mod regn i enkeltrækker eller i flere rækker
 • Ukrudtsbrænder med energioptimeret teknik for ukrudtsbrænding
 • Gardinanlæg til isolering af væksthuse (et- eller tolags)
 • Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse
 • Kompostvender
 • Autostyring af redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med GPS eller kamera
 • Dyrkningstunnel til beskyttet produktion
 • Højisolerende dækkemateriale til isolering af væksthuses nordvendte vægge
 • Redskab til frilægning af udløbere af rodukrudt
 • Kølerum med kontrolleret atmosfære
 • Robotbaseret såning og ukrudtsbekæmpelse

Ligesom til ansøgningsrunden i 2021 er tilskuddet på forhånd fastlagt som en standardsats.

Yderligere detaljer og specifikationer kan du finde i den foreløbige teknologiliste på s. 9-29 i Landbrugsstyrelsens Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til tilskudsordningen, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228