Nyheder

1. september 2022

Ny typeformular til boligudlejning

I kølvandet på den nye lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2022, er der nu kommet en ny typeformular til brug i boliglejemål. Den nye formular – Typeformular A, 10. udgave – kan bruges fra i dag, den 1. september 2022. Indtil årets udgang kan den gamle version – Typeformular A, 9. udgave – dog fortsat benyttes i en overgangsperiode.

Den nye formular indeholder kun mindre justeringer
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af typeformularen. Ændringerne består primært i små forbedringer i de enkelte afsnit til udfyldning. Derudover er der i § 11 indføjet afkrydsningsfelter, som kan bruges ved aftaler om pristalsregulering og ved lejemål, der er omfattet af fri huslejefastsættelse.

Vigtigt at bruge den nye typeformular fra årsskiftet
Den nye typeformular (A, 10. udgave) kan som sagt allerede bruges fra dags dato, og fra 1. januar 2023 er det den eneste gyldige. Efter årsskiftet er den gamle typeformular (A, 9. udgave) ikke længere autoriseret. Det betyder, at aftaler, der stiller lejeren ringere end lejelovgivningens almindelige regler, vil være ugyldige, hvis man efter årsskiftet anvender den gamle typeformular.

Du kan finde den nye typeformular fra Indenrigs- og Boligministeriet her. Den vil desuden blive lagt ud til gratis hentning i Patriotisk Selskabs app.

Husk desuden at opdatere §-henvisningerne i din nuværende tekst til typeformularens § 11, så der henvises til den nye lejelov. Det samme gælder andre skabeloner og standardbreve, du benytter ved udlejning af boliger.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lejelov eller typeformularen, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228