13
Sep
Overset en opkrævning fra Forenede Gruppeliv?

Har du overset en opkrævning i e-Boks for din gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv?

Det er desværre sket for flere landmænd på det seneste, som derfor p.t. står uden forsikring.

Derfor har Forenede Gruppeliv besluttet, at medlemmer af Landbrug & Fødevarer i en begrænset periode ekstraordinært kan genindtræde i gruppelivsforsikringen uden afgivelse af nye helbredsoplysninger.

Sådan genopretter du din gruppelivsforsikring
Kontakt Forenede Gruppeliv senest den 1. oktober 2022:

Telefon 39 16 78 00 – tryk 1 (CPR) – tryk 5.

Venter du, vil du blive bedt om at ansøge om indtrædelse i forsikringen på lige vilkår som nye.

Hvis Forenede Gruppeliv modtager besked fra dig til tiden, vil de oprette din forsikring igen og sende et indbetalingskort for 2022. Indbetalingskortet vil blive sendt til dig på samme måde som hidtil via e-Boks. Tilmeld evt. din betaling til Betalingsservice, så du undgår at overse flere opkrævninger.