24
Mar
11 ugers øremærket barsel til fædre

Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere tid, når han bliver far. Der er nemlig blevet vedtaget en ændring i barselsloven, som betyder, at retten til orlov med barselsdagpenge fordeles mere ligeligt mellem forældrene.

Øremærket barsel
Hvor der før kun var 2 ugers øremærket barsel til faderen, får han nu 11 øremærkede uger, som skal afholdes i det første år af barnets liv – og som bortfalder, hvis de ikke afholdes. 2 af ugerne skal afholdes i forbindelse med barnets fødsel, sådan som det altid har været.

Der bliver også 11 ugers øremærket barsel til moderen, dvs. 3 uger mindre end tidligere. Desuden har moderen, som hun altid har haft, ret til 4 ugers graviditetsorlov inden barnets fødsel. Også moderens øremærkede uger skal holdes, inden barnet er et år, for ellers bortfalder de.

Herudover er der yderligere 26 ugers barsel – 13 uger til hver forælder – som forældrene frit kan fordele mellem sig, og som kan afholdes frem til at barnet fylder 9 år. Disse uger tilfaldt førhen automatisk moderen, men skal nu overdrages mellem forældrene, hvis man ønsker, at den ene part skal afholde alle ugerne.

Hvem?
De nye regler vedr. øremærket barsel gælder alene for lønmodtagere, dvs. dine medarbejdere. Som selvstændig er du ikke omfattet af reglerne.

Hvornår?
Den ændrede barselslov forventes at træde i kraft den 1. juli 2022 med virkning for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere.

Oversigt

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.