Nyheder

24. marts 2022

11 ugers øremærket barsel til fædre

Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere tid, når han bliver far. Der er nemlig blevet vedtaget en ændring i barselsloven, som betyder, at retten til orlov med barselsdagpenge fordeles mere ligeligt mellem forældrene.

Øremærket barsel
Hvor der før kun var 2 ugers øremærket barsel til faderen, får han nu 11 øremærkede uger, som skal afholdes i det første år af barnets liv – og som bortfalder, hvis de ikke afholdes. 2 af ugerne skal afholdes i forbindelse med barnets fødsel, sådan som det altid har været.

Der bliver også 11 ugers øremærket barsel til moderen, dvs. 3 uger mindre end tidligere. Desuden har moderen, som hun altid har haft, ret til 4 ugers graviditetsorlov inden barnets fødsel. Også moderens øremærkede uger skal holdes, inden barnet er et år, for ellers bortfalder de.

Herudover er der yderligere 26 ugers barsel – 13 uger til hver forælder – som forældrene frit kan fordele mellem sig, og som kan afholdes frem til at barnet fylder 9 år. Disse uger tilfaldt førhen automatisk moderen, men skal nu overdrages mellem forældrene, hvis man ønsker, at den ene part skal afholde alle ugerne.

Hvem?
De nye regler vedr. øremærket barsel gælder alene for lønmodtagere, dvs. dine medarbejdere. Som selvstændig er du ikke omfattet af reglerne.

Hvornår?
Den ændrede barselslov forventes at træde i kraft den 1. juli 2022 med virkning for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere.

Oversigt

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj
En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte...
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?
Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske...
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI
Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds-...
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne
Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge...
44 år – og lidt endnu
44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som...
Ulovligt at spørge til jobsøgers alder
Når du søger nye medarbejdere, må du fra den 1. juli...
11 ugers øremærket barsel til fædre
Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere...
Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris
Der er meget administration i at have medarbejdere. Som...
Graduér første gødningstildeling i vintersæd
Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard og...
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen,...
Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udmeldt nye vejledende...
Gratis screening af jagtlejekontrakt
Udlejer du jagt? Hvis ja, hvor lang tid er det så siden,...
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft...
Husk den svære samtale inden generationsskiftet
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228