09
Mar
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen

Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen, Patriotisk Selskab

Februar 2022 endte med at blive den næstvådeste februar registeret siden år 1874. Hele 121,2 mm nedbør blev der registreret. Starten på udbringning af gylle har derfor været udsat til stor frustration for flere husdyrsproducenter. Alligevel nærmer foråret sig nu med hastige skridt og dermed også forårsarbejdet og etableringen af vårsæd.

Plantetal og etablering
Generelt for etablering af vårbyg ønskes der inden 1. april et plantetal pr. m2 på 210. Videre fra den 2. april og 14 dage frem hæves plantetallet med 30 til 240 planter pr. m2 og ligeledes til 270 planter pr. m2 fra midt april. Jorden skal være farbar og tjenlig og med en jordtemperatur på 6-7 grader. Desuden ønskes frøet plantet i 3-4 cm dybde.

Reduceret jordbearbejdning
Det samme gode landmandskab skal huskes ved dyrkningsmetoder som reduceret jordbearbejdning. Herudover er det vigtigt at huske et par andre grundlæggende parametre. Plantetallet pr. m2 skal hæves med 10-20 % – altså højere end ved en konventionel dyrkningsmetode. Hvis vårbyggen er tiltænkt til maltbyg, er det vigtigt at få etableret afgrøden så ensartet som muligt. Derved sikres de bedste omstændigheder for en ensartet fremspiring samt en ensartet modning.

Uens modning i maltbyg 2021. Klik på billedet for at se det i større format.

På grund af den store mængde nedbør, vi har haft, kan det på nogle lokationer dog være svært at få etableret et ensartet såbed, som er forudsætningen for en god etablering af maltbyg. Her kan det være bedre, at du beslutter dig for at etablere foderbyg i stedet, hvis du måtte blive presset på tid for ikke at køre på utjenlig jord. Det er bedre end at få kasseret din maltbyg. Skulle du få etableret en vårbyg til malt, hvor der kan være tvivl om potentialet, kan du med fordel tegne en kassationspris inden indlevering.

Generelt er det ved reduceret jordbearbejdning vigtigt at hæve udsædsmængden for at gøre afgrøden mere konkurrencedygtig. Er der problemer med græsukrudt på din ejendom, kan udsædsmængden med fordel hæves 30 % ved reduceret jordbearbejdning.

Være realistisk med spirevnen
Overvurder ikke spireevnen og spar ikke på udsæden. Når kornpriserne stiger, som de gør i disse tider, stiger prisen på udsæden også. Derfor kan det være fristende at køre med et lavere plantetal eller estimere spiringsevnen til 90-95 %. Men et for lavt plantetal kan give plads til ukrudt, og det samme kan en overestimeret spireevne.

Ved reduceret jordbearbejdning bør der regnes med en spiringsevne på 80-85 %. Dette giver et højere antal planter pr. m2, der gør hovedafgrøden mere konkurrencedygtig over for ukrudt.