Nyheder

9. marts 2022

Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen

Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen, Patriotisk Selskab

Februar 2022 endte med at blive den næstvådeste februar registeret siden år 1874. Hele 121,2 mm nedbør blev der registreret. Starten på udbringning af gylle har derfor været udsat til stor frustration for flere husdyrsproducenter. Alligevel nærmer foråret sig nu med hastige skridt og dermed også forårsarbejdet og etableringen af vårsæd.

Plantetal og etablering
Generelt for etablering af vårbyg ønskes der inden 1. april et plantetal pr. m2 på 210. Videre fra den 2. april og 14 dage frem hæves plantetallet med 30 til 240 planter pr. m2 og ligeledes til 270 planter pr. m2 fra midt april. Jorden skal være farbar og tjenlig og med en jordtemperatur på 6-7 grader. Desuden ønskes frøet plantet i 3-4 cm dybde.

Reduceret jordbearbejdning
Det samme gode landmandskab skal huskes ved dyrkningsmetoder som reduceret jordbearbejdning. Herudover er det vigtigt at huske et par andre grundlæggende parametre. Plantetallet pr. m2 skal hæves med 10-20 % – altså højere end ved en konventionel dyrkningsmetode. Hvis vårbyggen er tiltænkt til maltbyg, er det vigtigt at få etableret afgrøden så ensartet som muligt. Derved sikres de bedste omstændigheder for en ensartet fremspiring samt en ensartet modning.

Uens modning i maltbyg 2021. Klik på billedet for at se det i større format.

På grund af den store mængde nedbør, vi har haft, kan det på nogle lokationer dog være svært at få etableret et ensartet såbed, som er forudsætningen for en god etablering af maltbyg. Her kan det være bedre, at du beslutter dig for at etablere foderbyg i stedet, hvis du måtte blive presset på tid for ikke at køre på utjenlig jord. Det er bedre end at få kasseret din maltbyg. Skulle du få etableret en vårbyg til malt, hvor der kan være tvivl om potentialet, kan du med fordel tegne en kassationspris inden indlevering.

Generelt er det ved reduceret jordbearbejdning vigtigt at hæve udsædsmængden for at gøre afgrøden mere konkurrencedygtig. Er der problemer med græsukrudt på din ejendom, kan udsædsmængden med fordel hæves 30 % ved reduceret jordbearbejdning.

Være realistisk med spirevnen
Overvurder ikke spireevnen og spar ikke på udsæden. Når kornpriserne stiger, som de gør i disse tider, stiger prisen på udsæden også. Derfor kan det være fristende at køre med et lavere plantetal eller estimere spiringsevnen til 90-95 %. Men et for lavt plantetal kan give plads til ukrudt, og det samme kan en overestimeret spireevne.

Ved reduceret jordbearbejdning bør der regnes med en spiringsevne på 80-85 %. Dette giver et højere antal planter pr. m2, der gør hovedafgrøden mere konkurrencedygtig over for ukrudt.

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj
En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte...
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?
Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske...
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI
Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds-...
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne
Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge...
44 år – og lidt endnu
44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som...
Ulovligt at spørge til jobsøgers alder
Når du søger nye medarbejdere, må du fra den 1. juli...
11 ugers øremærket barsel til fædre
Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere...
Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris
Der er meget administration i at have medarbejdere. Som...
Graduér første gødningstildeling i vintersæd
Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard og...
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen,...
Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udmeldt nye vejledende...
Gratis screening af jagtlejekontrakt
Udlejer du jagt? Hvis ja, hvor lang tid er det så siden,...
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft...
Husk den svære samtale inden generationsskiftet
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228