Nyheder

31. marts 2022

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj

En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte flere agerhøns og fasaner, samtidig med at du forbedrer naturen – og din jagt – ved at skabe flere levesteder for bl.a. markvildt, harer, råvildt, hjortevildt, insekter og bier.

Den 1. maj er der anmeldelsesfrist for biotopplaner. Her skal du anmelde din nuværende biotopplan, hvis den udløber i år, og du gerne vil fortsætte med den. Du kan også anmelde en helt ny biotopplan.

Biotopplaner: Dine muligheder
Uden en biotopplan må du udsætte én fugl pr. hektar landbrugsjord – eller 100 fugle i alt, hvis din ejendom er under 100 hektar.

En biotopplan gælder i et år, tre år eller fem år og skal herefter anmeldes igen.

Med et-årige og tre-årige planer må du udsætte op til syv fugle pr. hektar.

Hvis det ikke er nok, kan du overbygge med en fem-årig biotopplan, hvor du må udsætte op til tolv fugle pr. hektar. Det kræver dog også en hel del biotopforbedrende tiltag på landbrugsarealet.

Samspil med landbrugsproduktionen
Tiltag i en biotopplan kan fx være barjordsstriber, vegetationsstriber og insektvolde.

Når vi udarbejder en biotopplan for dig, kigger vi selvfølgelig på biotopernes samspil med landbrugsproduktionen. Der er mange tiltag at vælge imellem, hvilket gør, at biotopplanen kan tilpasses forholdene på din ejendom. Det kan fx være, at du har:

  • Bræmmer, du alligevel ikke dyrker, og at der hermed kan laves en vegetationsstribe i kanten af en mark?
  • Sprøjte- og gødningsfri zoner i marken, som kan være en del af biotopplanen?
  • En mark, hvor det giver mening med en barjordsstribe for at undgå spredning af ukrudtsarter fra hegn og naturarealer?
  • Levende hegn, som relativt enkelt og med få midler kan gøres til et tiltag i din biotopplan?

Brug for hjælp?
Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe dig med at optimere din ejendom i forhold til vildtarter i landskabet. Vi lægger vægt på, at de biotopforbedrende tiltag udføres rigtigt og påvirker landbrugsproduktionen så lidt som muligt – og vi gør en dyd ud af at udnytte de tiltag, som allerede er i landskabet i forvejen.

Vi kan også hjælpe dig med at anmelde din nuværende eller nye biotopplan inden den 1. maj.

Vi laver hvert år en pæn andel af de biotopplaner, der bliver anmeldt. Derfor har vi masser af erfaring med biotopplaner og jagt- og naturrådgivning, som kan komme dig til gode.

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj
En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte...
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?
Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske...
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI
Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds-...
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne
Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge...
44 år – og lidt endnu
44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som...
Ulovligt at spørge til jobsøgers alder
Når du søger nye medarbejdere, må du fra den 1. juli...
11 ugers øremærket barsel til fædre
Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere...
Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris
Der er meget administration i at have medarbejdere. Som...
Graduér første gødningstildeling i vintersæd
Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard og...
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen,...
Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udmeldt nye vejledende...
Gratis screening af jagtlejekontrakt
Udlejer du jagt? Hvis ja, hvor lang tid er det så siden,...
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft...
Husk den svære samtale inden generationsskiftet
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228