04
Mar
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer

Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft den 1. juli 2022.

Der er tale om en sammenskrivning af lejelovgivningen – bl.a. lejeloven og loven om midlertidig regulering af boligforholdene fra 1979. Arbejdet med sammenskrivningen har stået på siden 2014. Formålet har været at forenkle lejelovgivningen uden at ændre på balancen mellem lejer og udlejer.

Hvis du er udlejer, er det en god idé at sætte dig ind i de nye regler i god tid, idet der bliver et stort arbejde med opdatering af paradigmer. Boligministeriet vil desuden udarbejde en ny typeformular til brug for nye boliglejekontrakter.

Den nye lejelovgivning
Den nye lejelov indeholder regler om det direkte lejeforhold mellem lejer og udlejer, og er struktureret kronologisk, så den svarer til et lejeforholds forløb fra start til slut. Lov om boligforhold indeholder derimod de mere myndighedsrelaterede regler om eksempelvis bopælspligt, tvangsadministration m.m.

Ud over at lovgivningen er blevet sammenskrevet, er der enkelte ændringer og præciseringer. Blandt andet indebærer den nye lejelov en styrkelse af fremlejetageres retssikkerhed, definition af forskellige begreber som eksempelvis vedligeholdelse og forbedring samt justeringer af huslejenævnets kompetence og af lovens fravigelighed.

Spørgsmål
Senere på foråret vil Patriotisk Selskab holde et møde for udlejere, hvor du kan blive klogere på, hvad den nye lejelovgivning betyder for dig.

Hold øje med vores hjemmeside, eller kontakt chefjurist Rikke Bjerre Gade, hvis du gerne vil have direkte besked om datoen for mødet, når den er fastlagt.

Du er også meget velkommen til at kontakte Rikke Bjerre Gade, hvis du har spørgsmål til lejelovgivningen, som du gerne vil have afklaret nu.