Nyheder

4. marts 2022

Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer

Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft den 1. juli 2022.

Der er tale om en sammenskrivning af lejelovgivningen – bl.a. lejeloven og loven om midlertidig regulering af boligforholdene fra 1979. Arbejdet med sammenskrivningen har stået på siden 2014. Formålet har været at forenkle lejelovgivningen uden at ændre på balancen mellem lejer og udlejer.

Hvis du er udlejer, er det en god idé at sætte dig ind i de nye regler i god tid, idet der bliver et stort arbejde med opdatering af paradigmer. Boligministeriet vil desuden udarbejde en ny typeformular til brug for nye boliglejekontrakter.

Den nye lejelovgivning
Den nye lejelov indeholder regler om det direkte lejeforhold mellem lejer og udlejer, og er struktureret kronologisk, så den svarer til et lejeforholds forløb fra start til slut. Lov om boligforhold indeholder derimod de mere myndighedsrelaterede regler om eksempelvis bopælspligt, tvangsadministration m.m.

Ud over at lovgivningen er blevet sammenskrevet, er der enkelte ændringer og præciseringer. Blandt andet indebærer den nye lejelov en styrkelse af fremlejetageres retssikkerhed, definition af forskellige begreber som eksempelvis vedligeholdelse og forbedring samt justeringer af huslejenævnets kompetence og af lovens fravigelighed.

Spørgsmål
Senere på foråret vil Patriotisk Selskab holde et møde for udlejere, hvor du kan blive klogere på, hvad den nye lejelovgivning betyder for dig.

Hold øje med vores hjemmeside, eller kontakt chefjurist Rikke Bjerre Gade, hvis du gerne vil have direkte besked om datoen for mødet, når den er fastlagt.

Du er også meget velkommen til at kontakte Rikke Bjerre Gade, hvis du har spørgsmål til lejelovgivningen, som du gerne vil have afklaret nu.

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj
En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte...
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?
Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske...
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI
Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds-...
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne
Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge...
44 år – og lidt endnu
44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som...
Ulovligt at spørge til jobsøgers alder
Når du søger nye medarbejdere, må du fra den 1. juli...
11 ugers øremærket barsel til fædre
Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere...
Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris
Der er meget administration i at have medarbejdere. Som...
Graduér første gødningstildeling i vintersæd
Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard og...
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen,...
Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udmeldt nye vejledende...
Gratis screening af jagtlejekontrakt
Udlejer du jagt? Hvis ja, hvor lang tid er det så siden,...
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft...
Husk den svære samtale inden generationsskiftet
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228