29
Mar
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI

Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds- og opholdstilladelse til udenlandske medarbejdere på baggrund af KA’s overenskomst.

SIRI har nu oplyst, at virksomheder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst – uanset om det er KA’s eller GLS-A’s overenskomst – skal behandles ens, når der tildeles arbejds- og opholdstilladelse til udenlandske medarbejdere. Det betyder, at KAs overenskomst kan anvendes på lige fod med andre kollektive overenskomster.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.