Nyheder

29. marts 2022

Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?

Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske medarbejdere rejser hjem for at forsvare deres land.

Overvejer din medarbejder at tage af sted? Eller er han allerede taget af sted og kan ikke komme tilbage til Danmark? Så er du måske i tvivl om, hvad dine rettigheder er.

Medarbejderen har ikke krav på at beholde sit job, hvis han tager til Ukraine
Din medarbejder har ikke krav på at få fri til at tage til Ukraine, hverken i medfør af lovgivning eller overenskomst. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde, så er det de almindelige ansættelsesretlige regler, der gælder – og det er derfor udelukkende dig, der bestemmer, om du vil imødekomme et ønske om at få fri.

Hvis du gerne vil give medarbejderen fri: Lav en aftale om fraværet
Hvis du gerne vil give din medarbejder fri til at rejse hjem, kan du og medarbejderen med fordel lave en aftale om, hvordan fraværet betragtes. Er det ferie? Orlov? Og hvor længe må han være væk? På den måde undgås problemer senere hen, når medarbejderen evt. kommer tilbage igen for at genoptage sit arbejde.

Du kan fx aftale med medarbejderen, at han holder ferie eller orlov uden løn frem til en given dato. Du kan også vælge at udbetale løn delvist i en kortere eller længere periode. Det er altid en god idé at have aftalen på skrift, også selvom medarbejderen ikke kan skrive under på aftalen, fordi han allerede er rejst.

Vær opmærksom på arbejds- og opholdstilladelsen
Husk altid at give SIRI besked, hvis medarbejderen rejser ud af landet, da det betyder, at hans opholdsgrundlag ændrer sig.

Vær også opmærksom på, at medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse kan bortfalde ved udrejse – og husk, at medarbejderen ikke må begynde at arbejde igen, når han vender tilbage til Danmark, før han har fået en ny tilladelse.

Herudover er det vigtigt, at medarbejderen beholder sin bopæl i Danmark, hvis han gerne vil vende tilbage til Danmark for at genoptage sit arbejde. Medarbejdere med midlertidige arbejds- og opholdstilladelser som fx fodermestre kan nemlig være udrejst fra Danmark i op til seks måneder, hvis de fortsat har bopæl i Danmark. Hvis medarbejderen derimod opgiver sin bolig i Danmark, mister han også sin arbejds- og opholdstilladelse.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Bedre jagt med en biotopplan – anmeldelsesfrist 1. maj
En biotopplan er ”win-win”. Du kan få lov at udsætte...
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?
Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske...
KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI
Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds-...
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne
Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge...
44 år – og lidt endnu
44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som...
Ulovligt at spørge til jobsøgers alder
Når du søger nye medarbejdere, må du fra den 1. juli...
11 ugers øremærket barsel til fædre
Fremover skal du til at undvære din medarbejder i længere...
Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris
Der er meget administration i at have medarbejdere. Som...
Graduér første gødningstildeling i vintersæd
Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard og...
Øg udsædsmængden og overvurdér ikke spireevnen
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen,...
Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har udmeldt nye vejledende...
Gratis screening af jagtlejekontrakt
Udlejer du jagt? Hvis ja, hvor lang tid er det så siden,...
Ny lejelov vedtaget: Betyder stort arbejde for udlejer
Folketinget har vedtaget en ny lejelov, som træder i kraft...
Husk den svære samtale inden generationsskiftet
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228