29
Mar
Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder rejser hjem?

Flere arbejdsgivere oplever for tiden, at deres ukrainske medarbejdere rejser hjem for at forsvare deres land.

Overvejer din medarbejder at tage af sted? Eller er han allerede taget af sted og kan ikke komme tilbage til Danmark? Så er du måske i tvivl om, hvad dine rettigheder er.

Medarbejderen har ikke krav på at beholde sit job, hvis han tager til Ukraine
Din medarbejder har ikke krav på at få fri til at tage til Ukraine, hverken i medfør af lovgivning eller overenskomst. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde, så er det de almindelige ansættelsesretlige regler, der gælder – og det er derfor udelukkende dig, der bestemmer, om du vil imødekomme et ønske om at få fri.

Hvis du gerne vil give medarbejderen fri: Lav en aftale om fraværet
Hvis du gerne vil give din medarbejder fri til at rejse hjem, kan du og medarbejderen med fordel lave en aftale om, hvordan fraværet betragtes. Er det ferie? Orlov? Og hvor længe må han være væk? På den måde undgås problemer senere hen, når medarbejderen evt. kommer tilbage igen for at genoptage sit arbejde.

Du kan fx aftale med medarbejderen, at han holder ferie eller orlov uden løn frem til en given dato. Du kan også vælge at udbetale løn delvist i en kortere eller længere periode. Det er altid en god idé at have aftalen på skrift, også selvom medarbejderen ikke kan skrive under på aftalen, fordi han allerede er rejst.

Vær opmærksom på arbejds- og opholdstilladelsen
Husk altid at give SIRI besked, hvis medarbejderen rejser ud af landet, da det betyder, at hans opholdsgrundlag ændrer sig.

Vær også opmærksom på, at medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse kan bortfalde ved udrejse – og husk, at medarbejderen ikke må begynde at arbejde igen, når han vender tilbage til Danmark, før han har fået en ny tilladelse.

Herudover er det vigtigt, at medarbejderen beholder sin bopæl i Danmark, hvis han gerne vil vende tilbage til Danmark for at genoptage sit arbejde. Medarbejdere med midlertidige arbejds- og opholdstilladelser som fx fodermestre kan nemlig være udrejst fra Danmark i op til seks måneder, hvis de fortsat har bopæl i Danmark. Hvis medarbejderen derimod opgiver sin bolig i Danmark, mister han også sin arbejds- og opholdstilladelse.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.