29
Mar
Ansæt en ukrainer: Sådan er reglerne

Med en ny særlov kan du hurtigere få ukrainske flygtninge i arbejde på din bedrift. Du skal også være opmærksom på særloven, hvis du har en ukrainsk medarbejder, som startede hos dig før invasionen af Ukraine.

Om særloven
Loven gælder for ukrainske flygtninge og deres medfølgende familiemedlemmer, som – hvis de lever op til ganske få krav – kan få midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelsen gælder til den 17. marts 2024 med mulighed for et års forlængelse.

For at få opholdstilladelse skal personen være ukrainsk statsborger eller have status som flygtning i Ukraine og være udrejst af Ukraine den 24. februar 2022 eller senere. Herudover er ukrainske statsborgere, der opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022, også omfattet.

Arbejdstilladelse ikke nødvendig
Når den ukrainske flygtning får opholdstilladelse, følger arbejdstilladelsen automatisk med, hvilket vil sige, at din nye medarbejder kan starte hos dig, lige så snart at opholdstilladelsen meddeles.

Husk, at du bør se dokumentation for, at personen, du vil ansætte, har en opholdstilladelse, da man kan blive idømt store bøder for at beskæftige en udlænding uden ret til at arbejde.

Ansættelsesvilkår for ukraineren
Idet der ikke skal søges om arbejdstilladelse, når du ansætter ukrainske flygtninge, er SIRI ikke inde over løn- og ansættelsesvilkårene, dvs. at personer med en opholdstilladelse efter særloven stilles som danske ansatte. Hvis din virksomhed følger en overenskomst, skal ukraineren også følge overenskomsten. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal ansættelsesvilkårene aftales med ukraineren.

Husk at gøre ansættelseskontrakten tidsbegrænset, så ansættelsen ophører, når opholdstilladelsen efter særloven bortfalder.

Kravet om udbetaling i likvide midler, som blev indført i januar 2021, gælder ikke for medarbejdere, der har opholdstilladelse efter særloven. Dvs. at der godt kan afregnes eller beskattes husleje m.v. i forbindelse med udbetaling af lønnen.

Behold din nuværende ukrainske medarbejder i længere tid
Har du en medarbejder, der er ukrainsk statsborger, og som har opholdt sig i Danmark på en gældende erhvervsordning som fx fodermester eller som medfølgende ægtefælle, inden invasionen af Ukraine startede? Så kan han også søge om opholdstilladelse efter særloven. Når opholdstilladelsen meddeles, ændres opholdsgrundlaget – det er vigtigt, at SIRI får besked om dette.

Hvis din medarbejders eksisterende opholdsgrundlag ophører, kan han lovligt blive i Danmark på turistvisum i 90 dage og i denne periode søge opholdsgrundlag efter særloven. Når opholdstilladelsen opnås, kan din medarbejder begynde at arbejde hos dig igen efter reglerne i særloven.

Ansøgning om opholdstilladelse
Ukrainske statsborgere kan søge om opholdstilladelse ved at udfylde og indsende en formular, som kan findes på nyidanmark.dk.

Inden 4 uger efter at ansøgningen er indsendt, skal ukraineren have optaget biometri. Hvis denne frist ikke overholdes, bortfalder retten til at blive i Danmark.

Udlændingestyrelsen har oplyst, at der er afsat yderligere ressourcer til sagsbehandling af ansøgningerne om opholdstilladelse. Det forventes derfor, at sagsbehandlingstiderne vil være væsentligt kortere end behandlingstiden for øvrige asylsager.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål angående din ukrainske medarbejder, eller du overvejer at ansætte ukrainske flygtninge på din bedrift, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.