Nyheder

24. februar 2022

Erstat efterafgrøder med præcisionsjordbrug – husk lovkrav

Har du tilmeldt dig den nye ordning, hvor 11 hektar med gradueret gødskning kan erstatte 1 hektar efterafgrøder? Så vil du modtage 500 kr., hver gang du erstatter 1 hektar målrettede efterafgrøder med 11 hektar, hvorpå gødningen gradueres, hvilket svarer til 45 kr. pr. hektar.

Til gengæld står du nu over for en opgave i at leve op til de lovkrav, som følger med ordningen – og her kan Patriotisk Selskab hjælpe dig.

Vi tilbyder rådgivning til en fast pris baseret på antallet af hektar, der tilmeldes ordningen. Som en del af den rådgivningspakke, du køber, hjælper vi dig med at få et overblik over lovkravene, og hvordan de efterleves – og vi laver en klar aftale om, hvad du selv står for, og hvad Patriotisk Selskab skal klare for dig. På den måde kan du være helt tryg ved, at du opfylder alle lovkrav.

Patriotisk Selskab indsender også ansøgningen om gradueret gødskning som alternativ til efterafgrøder på dine vegne.

Lovpligtig opbevaring af dokumentation
Husk, at du i fem år skal opbevare dokumentation for, at lovkravene er overholdt. Landbrugsstyrelsen kan nemlig finde på at komme på kontrolbesøg i op til fem år, efter du har benyttet dig af ordningen.

Der er tale om en hel del dokumenter, der skal opbevares. Hvis du ønsker det, kan Patriotisk Selskab lagre al dokumentation for dig og fremsende det til dig, hvis du får kontrolbesøg. På den måde undgår du, at du pludselig står og mangler et bilag om fem år, hvor der kan have været op til flere driftslederskift på din bedrift, og dokumentationen eller dele af den kan være gået tabt.

Hvad koster det?
Med vores rådgivningspakke får du en lavere pris pr. hektar, jo flere hektar du tilmelder:

Hvad er lovkravene?
Lovgivningen siger, at der – for at efterafgrøder kan erstattes af præcisionsjordbrug – skal:

  • Fastsættes kvælstofbehov for hver mark
  • Udføres positionsbestemt gradueret gødningstildeling
  • Laves en bestemmelse af indholdet af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning

I praksis betyder det, at du skal udarbejde gradueringsfiler for hver mark baseret på kvælstofbehovet. Gradueringen kan ske ud fra eksempelvis biomassekort, EM38-kort, gamle udbyttekort eller tildelingskort udarbejdet i Atfarm, CropManager, Cropsat eller Næsgaard.

Når du går i gang med at sprede gødning, skal den maskine, du bruger, både have auto- og sektionsstyring og kant- og kilespredningsudstyr, så gødningen holdes på marken, og du undgår overlap.

Hvis du bruger husdyrgødning eller biomasse fra biogasanlæg, skal du kende kvælstofindholdet gennem analyser.

Præcisionsjordbrug er meget mere end gradueret gødskning
Jo mere presset du er af store efterafgrødekrav, jo mere fordelagtigt er det at kunne erstatte efterafgrøder med gradueret gødskning.

Men udover gradueret gødskning er der også mange andre fordele ved præcisionsjordbrug – og det er kun, hvis du ønsker at erstatte efterafgrøder med gradueret gødskning, at du skal leve op til diverse lovkrav.

Hvis du er en af dem, som har udstyret, og gerne vil udnytte muligheden for at lege med bl.a. graduering af udsæd, udbyttekort, biomassekort, jordprøver osv., tilbyder vores konsulenter rådgivning på timebasis.

Vi står klar, uanset om du har masser af erfaring og har brug for faglig sparring, eller om du er nybegynder og gerne vil have hjælp til at komme i gang. Vi kan komme rigtig langt på bare et par timer, og vi starter gerne helt fra bunden ude i din traktor.

Når du først er i gang, høster du hvert år nye erfaringer, som du kan tage med videre og bruge til at forbedre udbyttet og økonomien de kommende år.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp til at overholde lovkravene, når du erstatter efterafgrøder med præcisionsjordbrug? Så kontakt os hurtigst muligt og senest inden den 22. april.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har mere generelle spørgsmål til præcisionsjordbrug.

Henvend dig til planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228