Nyheder

8. februar 2022

Entreprisekontrakt kan medføre skattesmæk

I en netop afgjort højesteretsdom er en planteskole blevet dømt til at betale omkring 600.000 kr. i arbejdsudlejeskat.

Planteskolen havde indgået en entreprisekontrakt med en udenlandsk virksomhed. SKAT mente, at der var tale om arbejdsudleje, og at der dermed skulle indbetales AM-bidrag på 8 % og arbejdsudlejeskat på 30 % af den løn, som var blevet udbetalt til de udenlandske medarbejdere.

Som konsekvens af dommen forventes det nu, at Skattestyrelsen vil forstærke kontrollen af virksomheder, som bruger udenlandske underleverandører med udenlandske medarbejdere.

Du skal derfor være meget forsigtig, når du indgår en entreprisekontrakt med et udenlandsk firma. Det er den danske virksomhed, der er indeholdelsespligtig af AM-bidrag og arbejdsudlejeskat, og prisen for det udførte arbejde kan derfor ende med at blive markant højere, hvis retten vurderer, at der er tale om arbejdsudleje.

Hvornår er der tale om arbejdsudleje?
Arbejdsudleje er kendetegnet ved, at en dansk virksomhed hyrer en medarbejder ind via en udenlandsk virksomhed til at udføre arbejde for den danske virksomhed. Arbejdet, der udføres, er en integreret del af den danske virksomhed, men det er den udenlandske virksomhed, der udbetaler lønnen.

Når SKAT skal vurdere, om der er tale om arbejdsudleje, lægges der vægt på, hvad den danske virksomheds kerneydelser er, og om arbejdet udføres som et naturligt led i virksomhedens drift.

SKAT er ikke bundet af, hvad parterne skriver i deres kontrakt. Du kan således ikke aftale med den udenlandske virksomhed, at det arbejde, der udføres, ikke skal være en integreret del af din danske virksomhed, hvis det i realiteten er tilfældet. Det er derfor meget vigtigt, at man har afklaret, om der reelt er tale om arbejdsudleje, når man hyrer de udenlandske medarbejdere ind.

Arbejdsudleje finder især sted, når danske medarbejdere arbejder side om side med de udenlandske medarbejdere og bidrager til det samme stykke arbejde.

Men der er ikke nogen facitliste over, hvornår der er tale om arbejdsudleje. Retten vil se på de konkrete forhold og samarbejdet mellem den danske og den udenlandske virksomhed.

Dette understreger endnu en gang, at du skal være yderst opmærksom, når du indgår en entreprisekontrakt med et udenlandsk firma.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just og chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228