14
Feb
Længere ophold til udenlandske fodermestre/driftsledere

Når en udenlandsk fodermester eller driftsleder søger om opholds- og arbejdstilladelse hos SIRI, får han nu en tilladelse på 4 år, såfremt ansættelseskontrakten tillader det.

Hvis ansættelsen er tidsbegrænset, får han som udgangspunkt den længst mulige tilladelsesperiode.

Det gælder både verserende og nye sager samt førstegangs- og forlængelsesansøgninger.

Husk, at din fodermesters/driftsleders pas skal være gyldigt hele perioden – opholdstilladelsen udløber 3 måneder før udløbsdatoen i passet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lønrådgiver Tina Christiansen.