Nyheder

25. februar 2022

Lad os værne om de patriotiske værdier

Med den nyansatte chefkonsulent Anders Halberg har vi hos Patriotisk Selskab sikret os en teamleder, som har stor forståelse for virksomhedens arbejde og ambitioner. Med et kendskab til Patriotisk Selskab, der rækker helt tilbage til barndommen, skal Anders Halberg være med til at styrke fremtidens landbrugsrådgivning.

Anders Halberg er ny chefkonsulent i Patriotisk Selskabs økonomiafdeling. Med det ansvar følger selvfølgelig også overvejelser om hans ambitioner for både ledelse og landbrugsrådgivning i dagens samfund – og i den patriotiske ånd.

Med ansættelsen af Anders Halberg har vi hos Patriotisk Selskab således sikret os en rutineret leder, som medbringer stærke kompetencer og erfaringer fra sin lange karriere i landbrugssektoren. Hans mål er klart:

Vi skal være proaktive på vegne af vores medlemmer, så vi hele tiden sikrer deres interesser. Der sker meget i disse år – ikke mindst på klimadagsordenen – og der kommer hele tiden nye regler og ordninger. Derfor er det vores pligt at gå til medlemmerne, når der sker noget nyt, så vi sammen kan sikre de bedste muligheder for udvikling af deres bedrifter.

Ny lovgivning skal skabe værdi på bedrifterne
Myndighederne kommer ofte med nye krav, som handler om mere rapportering om forholdende i landbrugsvirksomhederne. Det gælder for eksempel de omdiskuterede ESG-rapporteringer. Her lægger Anders Halberg vægt på, at det også skal skabe værdi for landmændene, og at det er Patriotisk Selskabs opgave at hjælpe medlemmerne:

Med vores indsigt i både krav, ordninger og den enkelte bedrift kan vi hjælpe landmanden med at få det bedste ud af lovgivningen – og måske endda vende det til deres fordel. Det er afgørende, at bedrifternes indtjening sikres, og det gøres bedst ved at være på forkant. Patriotisk Selskab skal gå forrest, så medlemmerne får udbytte af de mange års erfaring, som selskabet har.”

Patriotisk Selskab under huden
Med en baggrund i jordbrugsøkonomi fra Landbohøjskolen har Anders Halberg været vidt omkring i landbrugssektoren. Han har tidligere arbejdet med blandt andet ledelse, driftsøkonomi og forretningsudvikling, og det kommer nu Patriotisk Selskab til gode.

Den patriotiske dna har nemlig altid været en del af ham, og han ved, at forholdet til medlemmerne er altafgørende. Fra barnsben blev Patriotisk Selskab ofte nævnt i hverdagen på det landbrug, hvor Anders Halberg voksede op, og han har set, hvordan selskabet har formet sig i årenes løb. Han forbinder selskabet med seriøsitet og stolthed, og derfor skal der værnes om loyaliteten over for medlemmerne. Han understreger, at Patriotisk Selskabs mission er uændret:

Rådgiverne fra Patriotisk Selskab var uundværlige sparringspartnere, som gik seriøst til alle opgaver. Der var altid nogen at søge råd hos. Det forhold til vores medlemmer skal vi fortsat stræbe efter og udvikle på – vi skal med andre ord værne om vores patriotiske værdier.

Find kontaktoplysninger på Anders Christian Halberg her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228