10
Feb
Sidste chance: Undgå at indbetale indefrosne feriepenge

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov fik alle lønmodtagere indefrosset 25 dages ferie. Du kan enten vælge at beholde dine medarbejderes feriepenge i virksomheden, til de går på pension, eller at indbetale pengene til Lønmodtagernes Feriemidler.

Har du husket at tage stilling til, hvad du vil?

Hvis du ønsker at beholde feriepengene i virksomheden, er der den 25. februar absolut sidste frist for at tilkendegive dette over for Lønmodtagernes Feriemidler. Alternativt skal feriepengene indbetales nu.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte lønrådgiver Tina Christiansen.