22
Feb
Natura 2000-planer i høring

Der er netop blevet sendt et udkast til Natura 2000-planerne for perioden 2022-2027 i offentlig høring.

Udkastet indeholder langsigtede målsætninger for naturen i hvert Natura 2000-område og indsatser, som skal gennemføres i planperioden. Herudover har Miljøstyrelsen lavet en Strategisk Miljøvurdering for hvert område og gennemgået og opdateret basisanalyserne efter behov.

Se udkastet til Natura 2000-planerne her på linket.

Høringssvar
Hvis du ønsker at indsende et høringssvar, er der frist den 20. maj 2022 – Patriotisk Selskab hjælper selvfølgelig gerne med screening og høringsvar.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.