11
Feb
Medarbejdende ægtefælle ikke forsikret ved arbejdsulykke

Vidste du, at en ægtefælle der arbejder i sin mands/hustrus selvstændige virksomhed, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven – og dermed som udgangspunkt ikke er dækket, hvis der sker en arbejdsulykke?

Det gælder også, selvom ægtefællen er ansat som lønmodtager i virksomheden med en ansættelseskontrakt på samme vilkår som virksomhedens øvrige ansatte, og der indbetales A-skat for ægtefællen.

For at være dækket af en forsikring, skal din ægtefælle tegne en særskilt arbejdsskadeforsikring for selvstændige samt tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis han/hun også ønsker at være dækket ved erhvervssygdom.

Der er ingen lovkrav om at tegne forsikringen, og man bestemmer selv hvilke typer skader, forsikringen skal omfatte.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.