Nyheder

31. maj 2022

Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

Når du modtager tilskud til et projekt, skal du som regel ikke betale moms af tilskuddet. Momsloven siger nemlig, at når du ikke skal levere en konkret vare eller ydelse til gengæld for tilskuddet, så er tilskuddet momsfritaget.

Ofte vil der dog være udgifter for din virksomhed i forbindelse med gennemførelsen af det projekt, som du modtager tilskud til. Hvordan er momsreglerne her?

Det er afgørende, at tilskuddet er en ”integreret del af den momspligtige virksomhed” på linje med fx EU-støtte – ellers kan du ikke få fuldt momsfradrag for udgifterne til projektet.

Konkret sag: Landbrugsvirksomhed får momsfradrag
Patriotisk Selskab har for nylig modtaget et bindende svar fra Skattestyrelsen, som i en konkret sag anerkender, at et tilskud til genslyngning af et vandløb kan anses som en integreret del af den øvrige landbrugsvirksomhed.

I sagen indebar modtagelsen af tilskuddet, at virksomheden skulle afholde større momsbelagte udgifter til bl.a. udgravning af nyt vandløb, tilfyldning af eksisterende vandløb og etablering af nye kreaturbroer.

Formålet med projektet var at genskabe optimale forhold for fisk, vandplanter og smådyrsfauna i vandløbet.

Det lyder ikke umiddelbart til at være en integreret del af landbrugsvirksomheden. Men af projektbeskrivelsen fremgik det også, at genslyngningen ville medvirke til bedre naturlig afvanding af vandløbets tilstødende arealer, hvilket ville sikre bedre afgræsning på området og dermed sikre og muligvis forbedre omsætningen af næringsstoffer på de tilstødende arealer, der anvendes i landmandens virksomhed.

Skattestyrelsen gav i første omgang afslag på, at der kunne gives skatte- og momsfradrag, men da sagen blev stillet for Skatteankestyrelsen, var Skattestyrelsen hurtig til at tilbyde landmanden at genoptage afgørelsen, hvori det oprindelige svar blev ændret.

Så først da klagen blev taget til næste instans, anerkendte Skattestyrelsen, at projektet måtte anses som en integreret del af den momspligtige virksomhed på baggrund af projektbeskrivelsen. Der var derfor fuld momsfradragsret for virksomhedens udgifter i forbindelse med genslyngning af åen.

Ligeledes anså Skattestyrelsen udgifterne som værende fradragsberettigede driftsudgifter af samme årsag, som de anerkendte momsfradragsretten.

Spørgsmål
Står du i en lignende situation og er i tvivl om din skatte- og/eller momsmæssige stilling? Så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab Når...
Fristen for indberetning af årsrapporter forlænges permanent
Der er blevet vedtaget en ændring af årsregnskabsloven,...
Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?
Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte...
Hvorfor tjener I ikke (nok) penge?
Der er stor forskel på indtjeningen i...
Tinglys dine aftaler, så de huskes
Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en...
PRRS-handlingsplanen: L&F holder informationsmøder
Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, afholder tre...
Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu
Af chefkonsulent Anders Halberg Vi har en forsyningskrise...
Sæt penge på iværksætter-/etableringskontoen – frist 12/5
Har du planer om at investere i en virksomhed – eller har...
Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?
Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så...
Undgå at din adgang til Ø90 lukker
Fra den 1. juli ændrer SEGES den måde, som...
Supplér gødningen med efterafgrøder og spar penge
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen Priserne...
Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed
I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og...
Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?
Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der...
Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...
Skatteoptimering i levende live
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab For...
Betal håndværkerregningen nu, hvis du vil have fradrag
Håndværkerfradraget er blevet afskaffet pr. den 1. april...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228