31
Maj
Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

Når du modtager tilskud til et projekt, skal du som regel ikke betale moms af tilskuddet. Momsloven siger nemlig, at når du ikke skal levere en konkret vare eller ydelse til gengæld for tilskuddet, så er tilskuddet momsfritaget.

Ofte vil der dog være udgifter for din virksomhed i forbindelse med gennemførelsen af det projekt, som du modtager tilskud til. Hvordan er momsreglerne her?

Det er afgørende, at tilskuddet er en ”integreret del af den momspligtige virksomhed” på linje med fx EU-støtte – ellers kan du ikke få fuldt momsfradrag for udgifterne til projektet.

Konkret sag: Landbrugsvirksomhed får momsfradrag
Patriotisk Selskab har for nylig modtaget et bindende svar fra Skattestyrelsen, som i en konkret sag anerkender, at et tilskud til genslyngning af et vandløb kan anses som en integreret del af den øvrige landbrugsvirksomhed.

I sagen indebar modtagelsen af tilskuddet, at virksomheden skulle afholde større momsbelagte udgifter til bl.a. udgravning af nyt vandløb, tilfyldning af eksisterende vandløb og etablering af nye kreaturbroer.

Formålet med projektet var at genskabe optimale forhold for fisk, vandplanter og smådyrsfauna i vandløbet.

Det lyder ikke umiddelbart til at være en integreret del af landbrugsvirksomheden. Men af projektbeskrivelsen fremgik det også, at genslyngningen ville medvirke til bedre naturlig afvanding af vandløbets tilstødende arealer, hvilket ville sikre bedre afgræsning på området og dermed sikre og muligvis forbedre omsætningen af næringsstoffer på de tilstødende arealer, der anvendes i landmandens virksomhed.

Skattestyrelsen gav i første omgang afslag på, at der kunne gives skatte- og momsfradrag, men da sagen blev stillet for Skatteankestyrelsen, var Skattestyrelsen hurtig til at tilbyde landmanden at genoptage afgørelsen, hvori det oprindelige svar blev ændret.

Så først da klagen blev taget til næste instans, anerkendte Skattestyrelsen, at projektet måtte anses som en integreret del af den momspligtige virksomhed på baggrund af projektbeskrivelsen. Der var derfor fuld momsfradragsret for virksomhedens udgifter i forbindelse med genslyngning af åen.

Ligeledes anså Skattestyrelsen udgifterne som værende fradragsberettigede driftsudgifter af samme årsag, som de anerkendte momsfradragsretten.

Spørgsmål
Står du i en lignende situation og er i tvivl om din skatte- og/eller momsmæssige stilling? Så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mimi Shin Jensen.