25
Maj
Fristen for indberetning af årsrapporter forlænges permanent

Der er blevet vedtaget en ændring af årsregnskabsloven, som betyder, at du fremover har en måned ekstra til at få årsrapporten for dit selskab på plads – altså seks måneder i stedet for fem.

I år betyder ændringen, at dit 2021-regnskab først skal indberettes til Erhvervsstyrelsen den 30. juni.

Reglen om indberetning straks efter afholdelse af generalforsamlingen gælder fortsat. Det vil sige, at årsrapporten fortsat skal indberettes umiddelbart efter, at den er godkendt på generalforsamlingen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.