02
Maj
Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed

I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og større, og klima og bæredygtighed får stadig større opmærksomhed i hele verden, stilles der krav til landbruget om at gøre noget nu.

Og det er der noget, der tyder på, at landmændene godt ved, kan vores direktør Christian H. Vesterager konstatere. I hvert fald måtte han i sidste øjeblik træffe beslutning om at ændre adressen for Patriotisk Selskabs klimadag den 29. april til Odense Congress Center, fordi Patriotisk Selskabs lokaler ikke kunne rumme de mange tilmeldinger, der pludselig strømmede ind:

”Det er også et meget vigtigt emne, vi sætter fokus på, nemlig hvad den enkelte landmand konkret kan gøre i sin virksomhed for at leve op til ESG, og hvordan man med et klimaregnskab kan måle på og forbedre virksomhedens miljømæssige aftryk. Vi forventer, at flere kunder vil kontakte os efter klimadagen for at få hjælp til at vælge den rette klimaberegningsmodel og få lavet en ESG-rapport”, siger han.

Flere udbydere af klimaberegninger
Til vores klimadag deltog forskellige udbydere af klimaberegninger, så de ca. 70 deltagere kunne få et bredt indblik i markedet:

  • ConTerra – hvis model kan håndtere skov, mark og husdyr
  • SEGES – hvis model kan håndtere mark og husdyr
  • Nordic Green Solutions – som kan måle på energiforbrug

 

”Der er repræsenteret mange forskellige driftsgrene i lokalet, og ingen model kan rumme det hele – derfor er det vigtigt at kende de forskellige modeller”, påpegede formand for Patriotisk Selskabs Økonomiudvalg Christina Ahlefeldt-Laurvig, da hun bød velkommen.

ESG hos Rosenfeldt
Men hvad er ESG?

”ESG betyder egentlig bare ’opfør dig ordentligt’, nu er der bare kommet nogle bogstaver på”, påpegede Nicolai Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt. Rosenfeldt er langt fremme på ESG-dagsordenen og har været det længe inden, der overhovedet var nogen, der talte om ESG. Nicolai Oxholm Tillisch kunne berette om Rosenfeldts mange forskellige tiltag, og hvordan tiltagene passer ind under hhv. E’et, S’et og G’et i ESG.

På Rosenfeldts ”E-liste” – altså de miljø- og klimamæssige tiltag – er bl.a. biodiversitetsprojekter, præcisionsjordbrug, solceller og vindmøller. På S-listen” – altså de sociale tiltag – er bl.a. DiSC-profiler, sociale arrangementer for medarbejderne, APV og Åbent Landbrug.

Men ifølge Nicolai Oxholm Tillisch burde G’et i ESG – Governance – egentlig stå forrest:

”Alt det andet lader sig ikke gøre, hvis ikke vi har økonomien med os”, konstaterede han.

Nicolai Oxholm Tillisch understregede, at man skal vælge de tiltag, der giver mening i den virksomhed, man har:

”Start i det små og begynd med det, som er nemt og sjovt at gå til”, lød anbefalingen fra Nicolai Oxholm Tillisch.

Hvad kan man få ud af at arbejde med ESG?
Vores økonomikonsulent Lone Bendixen startede klimadagen med en ”indflyvning” til ESG og kom i den forbindelse ind på, hvad man kan få ud af at arbejde med ESG:

”Det er en license to produce og sikrer hermed, at man kan afsætte sine produkter, låne penge osv. Herudover bliver det nemmere at få øje på potentielle bæredygtige tiltag, der kan bruges til at styrke den økonomiske bundlinje. Fokus på ESG kan også oplagt være en igangsætter til at lave en egentlig virksomhedsstrategi, som ESG er en del af. Med en strategi har man en retning og overblik til at træffe de rette beslutninger, både økonomisk og bæredygtigt. Det er fx nemmere at beslutte, hvilke ting man skal investere i”, fortalte hun.

Få hjælp til klimaregnskabet
Hos Patriotisk Selskab tilbyder vi hjælp til at vælge den rette klimaberegningsmodel og udarbejde en ESG-rapport.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på vores bæredygtighedsteam:

Chefkonsulent Anders Halberg: 6315 5425 / 2250 4444 / ach@patriotisk.dk
Økonomikonsulent Lone Bendixen: 6315 5429 / 2244 2870 / lbe@patriotisk.dk
Virksomhedsrådgiver Lene Nygård: 6315 5489 / 2963 2208 / ln@patriotisk.dk
Virksomhedsrådgiver Carsten Hansen: 6315 5436 / 5126 9043 / cah@patriotisk.dk
Miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen: 6315 5420 / 2917 0463 / kfn@patriotisk.dk
Miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen: 6315 5437 / 9189 7505 / mdt@patriotisk.dk
Planteavlsmedarbejder Erik Willadsen: 6315 5441 / 5070 1013 / erw@patriotisk.dk
Økologikonsulent Anders Holm Rasmussen: 6315 5438 / 9189 2445 / ahr@patriotisk.dk