16
Maj
Tinglys dine aftaler, så de huskes

Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en andens ejendom? Det kan fx være om køberet til en ejendom, om levering af gylle, om færdsel på en ejendom – eller måske har du aftalt med din nabo, at I har fælles adgangsforhold eller fælles mur i et skel?

Problemet med mundtlige aftaler er, at ingen andre kender til dem, og det kan derfor være svært at bevise og håndhæve dem, hvis man bliver uenige med hinanden, eller hvis den ejendom, som aftalen vedrører, skifter ejer.

Har du en bindende aftale, anbefaler vi derfor, at du får den tinglyst, så det offentliggøres over for alle, hvilke rettigheder og byrder der er på ejendommen.

Ved tinglysningen oprettes der en servitut i tingbogen på ejendommen, som enhver kan se. Det kommer dig til gavn, hvis din aftale bliver glemt eller overset – for servitutten kan nemlig først aflyses, når du skriver under på det.

Du kan fx få tinglyst en servitut om:

  • Gylleaftale
  • Færdselsret
  • Køberet
  • Forkøbsret
  • Lejekontrakt
  • Jagtret
  • Boligret

 

Brug for hjælp til tinglysning?
Kontakt en af vores juridiske sekretærer:

Anne Mette Jensen
Kirsten Rasmussen