Nyheder

24. maj 2022

Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?

Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte foregår som normalt i begyndelsen af 2023, og Patriotisk Selskab står som altid klar til at hjælpe.

Betalingsrettigheder afskaffes
Betalingsrettighederne vil blive afskaffet og udfaset ved udgangen af 2022. Allerede nu kan du ikke længere overdrage betalingsrettigheder i Tast selv. Til gengæld kan du – formentlig allerede i 2022 – trække saldoværdien af dine betalingsrettigheder fra ved opgørelse af den skattemæssige indkomst.

Fremover kan du søge arealstøtte til de arealer, som opfylder betingelserne for støtte, uden at være begrænset af betalingsrettigheder.

Støtten pr. hektar forventes at komme til at ligge omkring det laveste niveau, som vi har i dag, nemlig på cirka 1.900 kr. pr. hektar – med en svag aftrapning ned til 1.700 kr. pr. hektar i år 2026. Det skyldes, at en del af pengene skal gå til mere grøn produktion.

Miljøbetinget støtte som supplement til arealstøtten
Hvis du ønsker at modtage mere end bare arealstøtten, vil det derfor være betinget af, at din produktion er særligt miljøvenlig på nogle specifikke områder.

Du kan opnå supplerende støtte til arealstøtten enten via tilskudsordninger i landdistriktsprogrammet eller via de omdiskuterede ”eco-schemes”.

Et eco-scheme er en ét-årig arealordning, som kan søges gennem flere år. Der er i alt seks eco-schemes, og du kan eksempelvis opnå støtte fra disse, hvis du har omlagt eller omlægger til økologisk produktion, hvis du dyrker udvalgte afgrøder som fx frugt og grøntsager, eller hvis du udlægger landbrugsarealer til brak, bræmmer og småbiotoper.

GLM-krav: 9 generelle krav for at modtage støtte
Herudover vil der være en række basale miljøhensyn, som din virksomhed skal efterleve, for at du kan modtage arealstøtte; de såkaldte GLM-krav. GLM står for ”God Landbrugs- og Miljømæssig stand”.

Langt hen ad vejen er der tale om en fortsættelse af de grønne krav, men der forventes også at komme nye krav til.

Det mest indgribende af de 9 GLM-krav er, at 4 % af omdriftsarealet skal trækkes ud af produktionen. Men om kravet bliver til noget, ved vi endnu ikke med sikkerhed.

Kompensation til virksomheder, der bliver særlig hårdt ramt
Især kvæg-, mælke-, stivelseskartoffel- og sukkerroesektoren vil opleve en markant nedgang i støtten på grund af afskaffelsen af betalingsrettighederne.

Derfor er der flere tiltag, som har til formål at kompensere disse sektorer – både i form af eco-schemes og såkaldt ”koblet støtte”.

Koblet støtte har til formål at afbøde støttefaldet og dækker over en slagtepræmie, kopræmie og støtte til stivelseskartofler.

Stadig usikkert, hvad der kommer til at ske
Det er stadig meget usikkert, hvordan den danske arealstøtte kommer til at tegne sig. Alle detaljerne er endnu ikke på plads, og der kan nå at komme ændringer til ovenstående punkter.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte planteavlsmedarbejder Erik Willadsen.

Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab Når...
Fristen for indberetning af årsrapporter forlænges permanent
Der er blevet vedtaget en ændring af årsregnskabsloven,...
Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?
Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte...
Hvorfor tjener I ikke (nok) penge?
Der er stor forskel på indtjeningen i...
Tinglys dine aftaler, så de huskes
Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en...
PRRS-handlingsplanen: L&F holder informationsmøder
Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, afholder tre...
Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu
Af chefkonsulent Anders Halberg Vi har en forsyningskrise...
Sæt penge på iværksætter-/etableringskontoen – frist 12/5
Har du planer om at investere i en virksomhed – eller har...
Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?
Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så...
Undgå at din adgang til Ø90 lukker
Fra den 1. juli ændrer SEGES den måde, som...
Supplér gødningen med efterafgrøder og spar penge
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen Priserne...
Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed
I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og...
Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?
Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der...
Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...
Skatteoptimering i levende live
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab For...
Betal håndværkerregningen nu, hvis du vil have fradrag
Håndværkerfradraget er blevet afskaffet pr. den 1. april...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228