Nyheder

11. maj 2022

Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu

Af chefkonsulent Anders Halberg

Vi har en forsyningskrise på gødningsmarkedet, og det ser ikke ud til at blive bedre i den nærmeste fremtid. Listen af leverandører, der kan forsyne det danske marked med gødning, var allerede kort i forvejen, og den bliver kun kortere pga. handelsembargoer og manglende gasforsyninger fra Rusland.

Du bør derfor allerede nu overveje din gødningsplan for 2023, hvor det ikke er sikkert, at du kan gøre, som du plejer. Hvordan vil du finansiere gødningen, og kan du skære ned på dit forbrug? Hvad er risikoen for, at du ikke kan få den gødning, du plejer, og hvilke økonomiske konsekvenser vil det have? Er der alternativer til den gødning, du plejer, og hvilke? Kan du gøre noget allerede nu for at forebygge eller afdæmpe problemer i det nye år?

Vi er for afhængige af Rusland
I dag har vi kun et par gødningsvirksomheder tilbage i Danmark, hvis produktion består i at blande forskellige flydende kvælstofholdige gødninger sammen inden udlevering til landbruget – men der produceres ikke gødning i Danmark længere.

Markedet for fast og flydende gødning domineres af enkelte store producenter, som producerer gødningen på deres fabrikker i Norge, Finland og Tyskland.

En opgørelse, som kan ses længere nede på siden, viser dog også, at der i 2016 til 2020 blev leveret en pæn andel gødning til Danmark fra Rusland, Polen og Litauen. Der er stor usikkerhed omkring forsyningen fra Rusland – og produktionen i Polen er ikke den samme, efter Rusland har lukket for gassen til landet. Den samme risiko gør sig gældende for Litauen.

Konkurrencesituationen er derfor ugunstig, da vi i Danmark – og mange andre lande i Europa – står til at blive afhængige af enkeltleverandører for at kunne sikre den gødning, som markerne behøver i foråret 2023.

Det vil formentlig medføre endnu højere gødningspriser og i værste fald mangel på gødning, medmindre vi begynder at rette blikket ud i verden.

På figuren herunder kan du se, hvor vi importerer gødningen fra i Danmark:

Dansk forsyning af kvælstof i uorganisk gødning med et indhold på >20 % N i perioden 2016-2020. Kilder: Landbrugsstyrelsen, grovvareselskabers hjemmesider.

Gør dig ikke afhængig af én type gødning
Gødningspriserne bliver næppe bedre lige foreløbig, så vi kan se frem til et 2023, hvor der tæres hårdt på planteavlsøkonomien på mange bedrifter. Derfor er det nu, landmændene skal gøre deres indflydelse i grovvareselskaberne gældende, så der kan importeres andre former for gødning. Vi skal være mindre afhængige af ammoniumnitratgødning, som vi er vant til at bruge her i Nordeuropa.

Alternativer kan fx være fast urea, flydende urea-ammoniumnitrat (N32) eller flydende ammoniak. Det kan godt være, at det ikke er den optimale løsning rent plantefagligt, men det er bedre end ingenting og kan være med til at afhjælpe konkurrencen i markedet.

Herudover kan du overveje forbruget af gødning på din bedrift. Kan du eksempelvis skrue ned ved at nedmulde halm efter høst eller ved at etablere flere efterafgrøder?

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Christian Halberg.

Når du får tilskud: Er der momsfradrag for projektudgifterne?
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab Når...
Fristen for indberetning af årsrapporter forlænges permanent
Der er blevet vedtaget en ændring af årsregnskabsloven,...
Hvad sker der, når betalingsrettighederne afskaffes?
Fra år 2023 ændres arealstøtten. Ansøgningen om støtte...
Hvorfor tjener I ikke (nok) penge?
Der er stor forskel på indtjeningen i...
Tinglys dine aftaler, så de huskes
Har du en mundtlig aftale, der vedrører din egen eller en...
PRRS-handlingsplanen: L&F holder informationsmøder
Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, afholder tre...
Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu
Af chefkonsulent Anders Halberg Vi har en forsyningskrise...
Sæt penge på iværksætter-/etableringskontoen – frist 12/5
Har du planer om at investere i en virksomhed – eller har...
Uskiftet bo: Husket at få tinglyst skifteretsattesten?
Sidder du i uskiftet bo efter din afdøde ægtefælle? Så...
Undgå at din adgang til Ø90 lukker
Fra den 1. juli ændrer SEGES den måde, som...
Supplér gødningen med efterafgrøder og spar penge
Af planteavlsmedarbejder Oliver Baaring Andersen Priserne...
Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed
I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og...
Er dit gamle pantebrev aflyst i tingbogen?
Hvis du indfriede et privat pantebrev før 2009, kan der...
Generationsskifte: Få kickstartet ”den svære samtale”
Et generationsskifte handler om meget andet og mere end...
Skatteoptimering i levende live
Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab For...
Betal håndværkerregningen nu, hvis du vil have fradrag
Håndværkerfradraget er blevet afskaffet pr. den 1. april...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228